Letecká škola

Výcvikové stredisko pilotov ultraľahkých lietadiel sa nachádza na letisku v Novych Zámkoch a bolo založené v roku 2004. Naša organizácia je súčasťou Slovenskej Federácie Ultralahkeho Lietania, ktora združuje záujemcov o rekreačné a športové lietanie. Hlavnym programom nášho strediska je teoreticky a prakticky vycvik budúcich pilotov motorovych  lietadiel – lietajúcich športových zariadení (dalej len LŠZ).

Pilotom sa môže stať každý zdravotne spôsobilý uchádzač, ktorý dovŕšil 17 rokov veku, ukončil teoretický a praktický výcvik v niektorom výcvikovom zariadení a úspešne absolvoval teoretické a praktické skúšky v poverenej právnickej organizácii. Praktický výcvik sa môže vykonávať len na lietajúcich športových zariadeniach na tento účel schválených a zaradených  v niektorom výcvikovom zariadení

Každý záujemca o výcvik pod SFUL musí byť členom Slovenskej Federácie Ultraľahkého lietania. (www.sful.sk)

 

Ak ste si neistý alebo ešte neviete či sa Vám to bude páčiť, prípadne si to len chcete vyskúšať aký je to pocit, prihláste sa na akciu „Pilotom na skúšku

 

V rámci výcviku škola zabezpečuje výcvik pre kategóriu jednomotorových lietadiel s pevnými nosnými plochami s aerodynamickým riadením.

V roku 2010 sme nase vycvikove stredisko rozsirili o kategoriu lietajúcich športových zariadení s rotujúcimi nosnými plochami tj o virniky (gyrocopter, autogyro) a stali sme sa prvym vycvikovym strediskom na Slovensku v danej kategorii.

 

V sučastnej dobe uz školíme žiakov v oboch kategoriách a na viacerych typoch lietadiel a virnikov.

Prihláste sa do našej leteckej školy, získajte licenciu pilot LŠZ a staňte sa pilotom lietadla alebo vírnika.

Výcvikový program našej leteckej školy obsahuje:

Teoretická príprava

Počas teoretickej prípravy nadobudne žiak leteckej školy znalosti z okruhov:

 • aerodynamika a mechanika letu
 • stavba a konštrukcia
 • letecké predpisy, postupy
 • letecká navigácia
 • letecká meteorológia
 • motory, vrtule, prístroje
 • spojovací predpis

Pred zahájením praktického výcviku musí byť žiak oboznámený minimálne v tomto rozsahu:

 • technický popis
 • letová príručka
 • obsluha a údržba
 • predletová prehliadka
 • palubný nácvik
 • dôležité úkony
 • núdzové postupy

Praktický výcvik

Výcvikový program leteckej školy pozostáva z nácviku základných postupov a techník pilotáže:

 • predletová činnosť
 • letisková prevádzka
 • základy riadenia LŠZ
 • nácvik vzletov a pristátí
 • let pri kritických rýchlostiach
 • let za sťažených podmienok
 • riešenie núdzových situácií
 • pristátia do obmedzených priestorov
 • navigačné lety

Letecký výcvik sa vykonáva podľa schválenej výcvikovej osnovy. Žiak leteckej školy absolvuje teoretickú prípravu a získa vedomosti z pravidiel lietania, stavby a konštrukcie lietadiel, aerodynamiky a mechaniky letu, navigácie, meteorológie, údržby draku, motora a vrtule, z radiotelelefónnych postupov a z leteckej frazeológie. Žiak leteckej školy dalej absolvuje praktický výcvik, kde si osvojí ovládanie lietadla počas standardných, stažených alebo kritických podmienok ako aj bezpečné a operatívne riešenie týchto situácií.

Trojfázové letové cvičenia

 • predletová príprava (briefing) – 1.fáza
 • praktický výcvik na LŠZ – 2.fáza
 • poletový rozbor (debriefing) – 3.fáza

Každá fáza musí byť vykonaná v potrebnom rozsahu tak, aby bol zabezpečený súlad so schválenými osnovami.

Absolvovanie

Uchádzač po absolvovaní kompletného výcviku absolvuje teoretické a praktické preskúšanie v centrále SFULu v Lučenci a po úspešných skúškach je mu vystavený preukaz pilota.