Vírniky

Vírnik (autogíra, gyroplán, gyroplane, autogyro, autogiro) je lietajúce zariadenie - motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s rotujúcimi plochami uvádzanými do pohybu autorotáciou vznikajúcou dopredným pohybom vyvíjaným motorickou silou, ktorá nie je priamo prenášaná na rotujúce nosné plochy. Vírnik spolu s vrtuľníkom patria medzi rotorové lietadlá . Zatiaľ čo rotor helikoptéry je permanentne poháňaný motorom, rotor vírnika je poháňaný prevažne vzduchom prúdiacim pomedzi listy rotora. Vírnik je ideálnym kompromisom medzi ultraľahkým lietadlom a vrtuľníkom. Svoje uplatnenie nachádza nielen v športovom lietaní ale aj v poľnohospodárstve a pri kontrole ciest.

Xenon 2R

Vírnik XENON 2R je dvojmiestne (vedla seba) lietajúce športové zariadenie - motorové lietadlo s rotujúcimi nosnými plochami s motorom v tlačnom usporiadaní ovládané zmenou ťažiska a príslušných aerodynamických síl.

Technické parametre:

 • šírka kokpitu: 1,25 m
 • celková šírka: 2,2 m
 • dĺžka: 4,9 m
 • výška: 2,8 m
 • priemer rotoru: 8,6 m
 • prázdna hmotnosť: 310 kg
 • maximálna vzletová hmotnosť: 560 kg
 • maximálna užitočná hmotnosť: 200 kg
 • minimálna rýchlosť: 30 km/h
 • letová rýchlosť (75%): 130 km/h
 • maximálna rýchlosť: 180 km/h
 • dolet: 500 km

Apollo AG1

Vírnik Apollo AG1 je dvojmiestne (za sebou) lietajúce športové zariadenie - motorové lietadlo s rotujúcimi nosnými plochami s motorom v tlačnom usporiadaní ovládané zmenou ťažiska a príslušných aerodynamických síl.

Technické parametre:

 • šírka kokpitu: 0,65 m
 • celková šírka: 1,88 m
 • dĺžka: 5,08 m
 • výška: 2,74 m
 • priemer rotoru: 8,4 m
 • prázdna hmotnosť: 330 kg
 • maximálna vzletová hmotnosť: 560 kg
 • maximálna užitočná hmotnosť: 200 kg
 • minimálna rýchlosť: 30 km/h
 • letová rýchlosť (75%): 130 km/h
 • maximálna rýchlosť: 160 km/h
 • dolet: 250 km